Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Vad kan jag göra?

Vår förening har många medlemmar och Upplands Väsby kommun stödjer vår sak. Dock är det viktigt att vi försäkrar oss om att konstant göra vår röst hörd och att medlemmarna är aktiva.

Om klagomålen minskar i antal och omfattning så kommer myndigheterna och Swedavia använda detta som ett argument för att problemet med buller inte existerar längre. Vi måste hålla trycket uppe!

Följande saker kan DU göra för att göra skillnad:

1. Skriv och/eller ring till Swedavia

När du blir störd av flygbuller, klaga hos Swedavia (helst via e-post eller vanlig post, så att du får ett skriftligt svar). Se till att det tydligt framgår av ditt brev att det rör sig om ett klagomål som ska registreras. Kanske är du även intresserad av att ställa någon av följande frågor som rör din egen situation:

  • Varför dirigeras trafiken över dig idag?
  • Vilka maxbullernivåer utsätts du för där du bor (ange din adress)?
  • Huruvida du kan förväntas få kompensation för påverkan på din boendemiljö?
  • Hur många flygplan har flugit över dig under den dag klagomålet gäller?
  • Har något flygplan avvikit från villkorsgivna flygvägar så att de överflugit din bostad (under den dag klagomålet gäller)?

Du kan skicka e-post till Swedavia på adressen info@arlandaairport.se eller ringa 010 109 10 00.

På Swedavias webbplats finns ett e-formulär, "Synpunkter på flygbuller", som man kan fylla i och ställa en specifik fråga, lämna förslag eller skicka in klagomål.


2. Skriv och/eller ring till kommunen

Om du har frågor om vad kommun gör för att lösa bullerproblemet eller om du har information som du tror att kommunen kan ha nytta av så kan du kontakta Upplands Väsby kommuns miljö – och hälsoskyddskontor.
Epost: miljo.och.halsoskyddskontoret@upplandsvasby.se
Telefon: 08-590 975 71


3. Skriv och/eller ring till lokala politiker

Kontakta lokala politiker och fråga vad de olika partierna planerar att göra åt problemet.
Kontakta en politiker (Förtroendemannaregistret på Upplands Väsby kommuns webbplats)


4. Skriv och/eller ring till Länstyrelsen

Registrera ett klagomål hos Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten för Arlanda flygplats. Du kanske också vill fråga vilka åtgärder Länsstyrelsen tänker vidta för att så snart som möjligt stoppa de omfattande bullerstörningarna i Upplands Väsby.

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Telefon: 08-785 40 00


5. Prata med dina grannar

Informera dina grannar om föreningen (och att mer information finns på webbplatsen).


Och, om du inte redan är medlem, gå med i föreningen!

Fyll i en medlemsansökan, det är gratis!
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!