Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Om Föreningen : Bakgrund & Mål

Föreningen Väsbybor mot flygbuller är en ideell organisation och har som enda uppgift att bekämpa flygbullret över Upplands Väsby.


Bakgrund

Många Väsbybor blev under våren 2003 tagna på sängen av det myckna oväsen inflygande flygplan till Arlandas nya bana 3 åstadkom. Många hade trott på Luftfartsverkets tidigare påståenden om att flygplan inte skulle åstadkomma så höga ljudnivåer och att de skulle göra en ”kurvad” inflygning öster om tätorten - inte rakt över centrala Väsby! Invånarna kände sig lurade av Luftfartsverket och mådde dåligt av de höga ljudnivåerna. Och det var med fog. Vissa uppmätta värden låg över 80 dB(A)!

Ur detta inferno föddes en proteströrelse mot flygbullret. Föreningen Väsbybor mot flygbuller bildades augusti 2003. Samma månad sammankallade kommunen till ett informationsmöte - möteslokalen, biosalongen i Medborgarhuset, visade sig inte räcka till för den massiva tillströmningen av upprörda Väsbybor och två föreställningar behövdes.

Föreningen har växt snabbt till över 1000 medlemmar och har ett ständigt flöde av nya, vilket gör den till Upplands Väsby kommuns största förening. Idag har föreningen ett nära samarbete med sin systerförening i Sollentuna, ”Boende mot buller i Norra Sollentuna” och har tillsammans med denna lagt ned 1000-tals arbetstimmar i kampen mot flygbullret i Upplands Väsby och Sollentuna kommun.

Sedan 2003 har det varit tidsperioder då trafikintensiteten på Arlanda har fallit (främst beroende av konjunkturnedgångar). Eftersom Arlanda officiellt endast använder bana 3 vid ”högtrafik” får nedgångar i trafik som följd att överflygningsperioderna av centrala Upplands Väsby blir kortare. Detta faktum, kombinerat med Föreningens insatser i att följa upp fall där Arlanda uppenbart orsakar onödiga störningar, har temporärt lett till en något förbättrad situation. Emellertid, eftersom flygtrafiken i ett längre perspektiv förutses öka, kommer situationen i framtiden oundvikligen att försämras mot något ännu sämre än förut om inget ändras.

Föreningen har skaffat sig bred kompetens inom ett flertal faktaområden såsom flygteknik, miljö och juridik, och har aktiva medlemmar med lång yrkeserfarenhet inom dessa områden.


Föreningens mål

Inget störande flygbuller över Upplands Väsby tätort –

  1. Inga ut- eller inflygningar över Upplands Väsby tätort.
  2. Använd flygvägar utanför och med marginal till de begränsningslinjer som beskrivs i givna miljötillstånd.


Föreningens Styrelse

Föreningen Väsbybor mot flygbuller bildades i augusti 2003 med en interimsstyrelse. Föreningen hade sitt första ordinarie årsmöte i april 2004. Styrelsen väljs av årsmöte (i februari) för en tid av ett år.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!