Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Om Föreningen : Aktiviteter

Remissinstans

Föreningen är remissinstans hos myndigheter och domstolar när frågor som berör föreningens intresseområden behandlas. Föreningen har exempelvis skrivit yttranden i ett flertal mål i miljödomstolar. Tillsammans med föreningen ”Boende mot buller i norra Sollentuna” har föreningen också skrivit en remiss till miljödepartementet som har givit i uppdrag till Naturvårdsverket att utreda förslag på definitioner av riktvärden gällande trafikbuller.


Opinionsbildare

Föreningen försöker göra allmänheten, myndigheter, politiker och media uppmärksamma på den oacceptabla situation som Swedavia (tidigare Luftfartsverket) har försatt de boende i Upplands Väsby och Sollentuna i. Föreningen är inte motståndare till flygtrafiken och inte heller till Arlanda flygplats. Däremot är föreningen starkt kritisk till hur flygbullerproblemet hanteras.


Kunskapsförmedlare

Föreningen har under året som gått införskaffat en mycket gedigen kompetens på olika områden. Swedavia besitter i förhållande till domstolar och tillsynsmyndigheter ett betydande informations- och kunskapsöverläge gällande den verksamhet som myndigheter och domstolar är satta att reglera. För att väga upp detta förhållande försöker föreningen informera och sprida sin kunskap till myndigheter och politiker.

Även enskilda personer som argumenterar med Swedavia kan ha svårt att hävda sig eftersom Swedavia’s argumentation ofta innehåller tekniskt och juridiskt komplicerade termer. Därför vill föreningen hjälpa de som vill göra sin talan hörd genom att bidra med sina specialkunskaper.


Arbetsgrupper

Föreningen har även sex arbetsgrupper med olika inriktning som självständigt arbetar med frågor inom sitt specifika område.

  • Flygteknik
  • Juridik
  • Miljö
  • Media
  • Medlemskontakter
  • Ekonomi

Är du intresserad av att arbeta i någon av dessa grupper? Kontakta oss!
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!