Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Miljövillkoren : Idag

Bakgrund : Nytt verksamhetstillstånd

Swedavia lämnade in en ansökan om nytt verksamhetstillstånd den 29 april 2011 till Mark- och miljödomstolen, som kom med ett domslut den 29 november 2013. Den domen innehöll fortsatt förbud för överflygningar av Upplands Väsby tätort vid trafikmängder, efterfrågad kapacitet, under 84 rörelser per timme. Bland annat det villkoret överklagades av bolaget och Mark- och miljööverdomstolen avlämnade ett domslut den 21 november 2014, där det totala förbudet byttes mot att överflygningar av Upplands Väsby tätort skall undvikas när det är möjligt. Högsta domstolen beslutade den 25 maj 2015 att inte bevilja prövningstillstånd det vill säga Mark- och miljööverdomstolens avgörande fastställdes och domen vann laga kraft.

Swedavia tog det nya miljötillståndet i bruk i början på januari 2016.

De villkor som ur bullersynpunkt direkt berör Upplands Väsby är villkor 1 och 10. Villkoren 6, 11, 13, och 14 har i viss mån betydelse för Upplands Väsby.


Viktiga villkor gällande flygbuller över Upplands Väsby

Villkor 1: Detta villkor har också benämningen ’det allmänna villkoret’. Swedavia har beskrivit hur man har tänkt sig att bedriva verksamheten och om denna beskrivning inte strider mot andra villkor är det beskrivningen som gäller. [Villkor 1, PDF]

Villkor 10: Villkoret finns under huvudrubriken ankommande trafik. Ankomster ska genomföras med inflygningsprocedur som undviker tätorten Upplands Väsby när det är möjligt. Arlanda flygplats har fem inflygningsprocedurer medelst ILS av vilka fyra inte medför överflygning av tätorten det vill säga dessa fyra är i samklang med villkoret och skall användas i första hand. [Villkor 10, PDF]


Villkor som kan ha viss betydelse för flygbuller över Upplands Väsby

Villkor 6: Grundregeln är villkor 4 som säger att en utflygningsväg får lämnas då höjden 2 000 meter har uppnåtts. Detta villkor skärper det kravet under natt på utflygningsvägen utanför Bollstanäs då höjden 3 050 meter gäller för att få avvika. [Villkor 6, PDF]

Villkor 11: Detta villkor ställer krav på att flygplan för landning bana 01L (bana 1 söderifrån) skall vara etablerade på inflygningslinjen i så god tid att tätorten inte överflygs. [Villkor 11, PDF]

Villkor 13: Villkoret förbjuder raka inflygningar till bana 01R (bana 1 söderifrån) under natt med undantag vid exempelvis banarbeten, vilket kan vara dåligt för tätorten med Swedavias sätt att tolka villkor. [Villkor 13, PDF]

Villkor 14: Det kan hända att Swedavia hänvisar till villkoret när någon oväntad bankombination tillämpas. Notera då begränsningarna, vilka bolaget ibland använder fel, och att detta i normalfall inte gäller regelmässiga avvikelser. [Villkor 14, PDF]
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!