Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Bullerproblemet : Centrala Väsby

Hur påverkas de centrala delarna av Upplands Väsby när flygtrafiken leds till och från Arlanda?


Inflygningar

Här påverkas man mest av flygbuller om den ”nya” nord-sydliga banan (bana 3) används för landning. Men de södra delarna av Väsby påverkas även av buller då trafik öster ifrån leds in till den ”gamla” nord-sydliga banan.

Karta, inflygning På vidstående bilder visas hur Swedavias tillämpade inflygning till “nya” bana 3 (som kallas 01R) sträcker sig rakt över tätbebyggda centrala Upplands Väsby.

Den låga passagehöjden ger så högt flygbuller att tiotusentals människors boendemiljö inte uppfyller Boverkets normer. Flygbuller upplevs dock som störande långt vid sidan om inflygningslinjen.

[Bullermätningar]Utflygningar

Inga rutinmässiga utflygningar går över centrala Väsby. Däremot så låter Arlanda viss trafik avvika från standardiserade utflygningsvägar och därigenom orsaka buller över de centrala delarna.

Karta, utflygning Ibland låter flygtrafikledningen utflygningar flyga utanför SID-systemet (=godkända utflygningsvägar).

I den vänstra bilden kommer flygplanet från bana 3 och i den högra från bana 1.Dessutom är norra delen av Sollentuna kommun påverkad av flygbuller ungefär på samma sätt som centrala Väsby (och p.g.a. samma anledningar) – mer information finns att få från föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!