Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Bullerproblemet : Sammanfattning

Upplands Väsby har ca 45 000 invånare. Majoriteten av dessa störs i dagsläget av höga nivåer av flygbuller. Västra delarna av Upplands Väsby har under lång tid varit bullerpåverkade p.g.a. inflygningar till ”bana 1”. Drifttagandet av den nya banan, ”bana 3” har resulterat i en omfattande försämring av levnadsstandarden för invånarna i större delen av centrala Upplands Väsby p.g.a. inflygningarna söderifrån till den nya banan. Östra delarna av kommunen är nu påverkade av utflygningar, speciellt nattetid.

Innehåll i detta avsnitt:

  • Hur högt är bullret?
  • Upplands Väsby ligger 10km från flygplatsen – är inte andra mer påverkade?
  • Hur fick Swedavia (tidigare Luftfartsverket) tillstånd att störa så många människor?


Hur högt är bullret?
Naturvårdsverkets riktvärde för maxbuller utomhus är 70 dB (A). Det är normalt sett inte tillåtet att bygga nya bostäder i områden där bullernivåerna överstiger detta riktvärde. Majoriteten av flygplanen som flyger över Upplands Väsby genererar bullernivåer som vida överstiger 70 dB (A), vilket drabbar större delen av kommunens befolkning. Faktum är att mätningar har visat att nivåer över 80 dB (A) inte är ovanliga.


Upplands Väsby ligger 10 km från flygplatsen – är inte andra mer påverkade?
Det är viktigt att förstå att rullbanorna 1 och 3 är ganska långa (2,5 – 3 km) och att huvuddelen av dem ligger söder om själva flygplatsen. Flygplanen sjunker gradvis och är redan på 600 meters höjd över marken när de passerar centrala Upplands Väsby.

Det största samhället nära flygplatsen är Märsta (bara 3 – 4 km från närmaste rullbanan), men flygplanen flyger inte över Märsta så de kommer aldrig närmare än 3 – 4 km. Jämför detta med 600 meter i Upplands Väsby! Vissa andra, mindre samhällen är mer påverkade, men inte tiotusentals människor som i Upplands Väsby.


Hur fick Swedavia (tidigare luftfartsverket) tillstånd att störa så många människor?
Tillståndet för att driva Arlanda flygplats med 3 rullbanor var ursprungligen skrivet utifrån förutsättningen att flygplanen skulle flyga RUNT Upplands Väsby tätort, inte rakt över den – Detta är vad Luftfartsverket sa skulle vara möjligt. Villkoren som finns för att begränsa buller mäts i FBN dB (A) – ett årsmedeltal för flygbuller. Flygplanen flyger över Upplands Väsby vid nordlig (det blåser från norr) vind (ungefär 50 % av tiden), vilket innebär att utspritt över ett år ligger nivån för årsmedelbuller under 55 FBN.

Vad som är mer relevant för situationen i Upplands Väsby är maxbullernivåerna för varje enskilt flygplan, för vilket det i princip inte finns några övre begränsningar, enligt Swedavia/Luftfartsverket.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!