Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Bullerproblemet : Östra Väsby

Hur påverkas de östra delarna av Upplands Väsby när flygtrafiken leds till och från Arlanda?

Inflygningar

För de östra delarna är det primärt Brunnby-Vik och Skälby som fått en ökande buller exponering i och med den ”nya” nord-sydliga banan. Då trafik leds in öster ifrån drabbas de södra delarna ibland när såväl den ”gamla” som den ”nya” nord-sydliga banan används för landning.

Karta, inflygning Flygtrafik som kommer österifrån leds ibland felaktigt över de sydöstra och södra delarna av Upplands Väsby mot bana 1 (bana 01L) enligt vidstående bild.Utflygningar

Då den ”nya” nord-sydliga banan används för start söderut är det Brunnby-Vik, Fresta men primärt Bollstanäs som drabbas. Det gör man den tid på dygnet, nämligen mellan kl. 22 och kl. 07, då man är som mest bullerkänslig. Men även övriga delar drabbas då Arlanda låter viss trafik avvika från de standardiserade utflygningsvägarna.

Karta, utflygning Här är det primärt Bollstanäs som drabbas mellan kl. 22 och kl. 07 då bana 19L används för start söderut (vidstående bild), men även övriga delar drabbas då Arlanda tillståndsvidrigt låter viss trafik avvika från de standardiserade utflygningsvägarna.Dessutom är norra delen av Sollentuna kommun påverkad av flygbuller ungefär på samma sätt som östra Upplands Väsby (och p.g.a. samma anledningar) – mer information finns att få från föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!