Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Andra faktakällor


Ett utlåtande rörande de miljömedicinska konsekvenserna av den nuvarande flygtrafiken över Upplands Väsby gjord av Ragnar Rylander, Professor Emeritus vid Göteborgs universitet. [PDF]


Naturvårdsverket:


Boverket:


WHO rapport om buller - "Guidelines for Community Noise" [PDF]


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller [PDF]


Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm - Mälardalsregionen
Delbetänkande från Stockholmsutredningen (SOU 2003:33), 17 mars 2003


Flygbuller minskar värdet på din fastighet, överklaga ditt taxeringsvärde!...


Aktuell och prognostiserad information om vindriktningen och vindhastigheten - visas grafiskt.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!