Flygbuller kan leda till fängelse

Citat från tidningen Metro
Lördag 18 oktober 2003

En förundersökning har inletts för att se om Luftfartsverket bröt mot lagen när flygningar över Upplands Väsby tilläts.

– Vi kommer dels att undersöka om bullernivån är för hög, dels se om Luftfartsverket brutit mot några av de villkor som gäller för flygningarna över Upplands Väsbys tätort, säger Felippi Bassini vid miljögruppen på länskriminalen i Stockholm. Bakgrunden är bland annat en polisanmälan som föreningen Väsbybor mot flygbuller lämnat in. Enligt Bassini finns det uppgifter i anmälan som det bör tittas närmare på. Om förundersökningen leder till rättegång och fällande domar kan det bli fråga om fängelsestraff för de ansvariga. (TT)